בר מצווה
23 במרץ 2017
כיצד להפיק שבת חתן / שבת בר מצווה בבית מלון
29 במרץ 2017

"הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל".

תרי"ג מצוות יש בתורה, ומכולן לא פתח הקדוש ברוך הוא אלא במצות הנישואין שהקדימה לכל שאר המצוות, פרו ורבו – מצווה ראשונה ! המעניקה לאדם שמחה וברכה, טובה ותורה, חומה ושלום. ולפיכך נהגו במסורת ישראל משתה ושמחה שזכו לקיים את מצוות בוראם.

ברית הנישואין היא פתיחת פרק חדש בחייו של כל אדם. תהליך בו בני הזוג מתעלים בכל המעלות והמישורים. ומגיעים לשיא ביום חתונתם. שבת חתן הינו רגע מרגש לחתן, כלה ולמשפחה.

בעדות המזרח נהוג, שהחתן עולה לתורה בשבת שלאחר החתונה ומתכבד לקרוא את ההפטרה, ולאחר התפילה עורכים קידוש לכבוד החתן והכלה. בעדות אשכנז נוהגים שהחתן עולה לתורה בשבת שלפני החתונה .

כיום יש הרבה הנוהגים לעשות שבת חתן בבית מלון לאחר החתונה, בשיתוף 2 המשפחות מצד החתן ומצד הכלה ולשלב את השבת חתן עם שבע ברכות. וכך השבת מקרבת ומחממת את לבבות חתן והכלה ומשפחותיהם.